Nástroje pro usnadnění přístupu

  • Okrašlovací spolek Lednice
Ledničané i přespolní opět uklízeli Lednici

Ledničané i přespolní opět uklízeli Lednici

11. duben 2023

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří v sobotu 1. dubna dorazili na akci “Ukliďme Lednici” a nasbírali dva plné vozíky odpadků. Pomohli tak ke splnění jednoho z cílů této celorepublikové akce - abychom se naučili nebýt bezohlední k životnímu prostředí a okolí, ve kterém vyrůstáme.

Poděkování patří i těm, kteří nečekají na vyhlášení úklidové akce a sbírají odpadky na svých procházkách celoročně, má to smysl!

V neposlední řadě vřelé díky panu Janotovi za občerstvení obou našich skupin v jeho Krmelci u Janova hradu i obci Lednice za umožnění bezplatného uložení nasbíraného odpadu na sběrném dvoře.

Těšíme se na další setkávání!