Nástroje pro usnadnění přístupu

  • Okrašlovací spolek Lednice
Jarní úklid Lednice

Jarní úklid Lednice

26. březen 2021

Díky všem, kteří se v Lednici opět zapojili do tradiční akce Ukliďme Česko! Právě díky vám všem jsme na sběrný dvůr odvezli dva vozíky plné pytlů s odpadky! Lidí, kteří chtějí čistější Lednici a okolí potěšitelně přibývá. Příjemné překvapení a povzbuzení v činnosti, která má smysl! Jarní procházku můžete s likvidací odpadu spojit kdykoliv.