Nástroje pro usnadnění přístupu

  • Okrašlovací spolek Lednice
Uklizeli jsme zámecký park v rámci akce UKliďme Česko

Uklizeli jsme zámecký park v rámci akce UKliďme Česko

19. září 2020

Akce "Ukliďme Česko", které se členové i příznivci Okrašlovacího spolku Lednice pravidelně zúčastňují, se kvůli koronavirové pandemii v loňském roce posunula na podzim. Její další ročník tak v Lednici proběhl v sobotu 19. září, a to pod heslem "Ledničané parku, park Ledničanům".

Děkujeme všem, kteří se úklidu lednického zámeckého parku zúčastnili! Přišly vás téměř tři desítky a společně jsme posbírali několik stovek kilogramů odpadu. Sbíralo se v lednickém parku, ale také v přilehlém parčíku. Skupinky dobrovolníků obešly minaret, další prošli kolem areálu školky až k nádraží. Souběžně sbírali lidé odpadky podél břehů zámecké Dyje. Zároveň s námi navíc vyšla další početná skupina téměř třiceti lednických dětí s rodiči. Ledničtí Oslíci vysbírali odpadky od lednického parku až k Janohradu. Odměnou jim byl táborák a špekáčky na nádvoří Janova hradu. Dopolední dobrovolníci využili občerstvení u 1. Plavební a volné jízdenky na plavbu po Zámecké Dyji, v neděli pak za odměnu absolvovali prohlídku skleníku s odborným výkladem zámeckého zahradníka pana Bernada. Jsme vděčni za to, že lidem není lhostejné prostředí, ve kterém žijí.