Nástroje pro usnadnění přístupu

  • Okrašlovací spolek Lednice
XII. Svatohubertská mše

XII. Svatohubertská mše

7. listopad 2021

Je to již 15 let, co byla Ing. Rothscheinem obnovena tradice Svatohubertských mší u lesní kaple Sv. Huberta, které zde probíhaly již za Liechtenštejnů. Dnes tuto tradiční akci každoročně organizuje náš spolek pod vedením Kláry Rothscheinové.Za krásného podzimního počasí s účastí spousty návštěvníků mši celebroval otec Szendzielorz. Byl připraven i zajímavý doprovodný program s ukázkami práce ohařů mysliveckého kroužku Vetuni z Brna, hudebním vystoupením Slováckého krúžku Charvátčané a Jagdhornblasergruppe z Bernhardstalu. Za účast v průvodu děkujeme jezdcům z lednického Hippoclubu i Jiřímu Švástovi,za technickou podporu Signex Podivín.