Nástroje pro usnadnění přístupu

  • Okrašlovací spolek Lednice
Webové stránky o historii i současnosti kroje v Lednici spuštěny

Webové stránky o historii i současnosti kroje v Lednici spuštěny

9. leden 2022

Po dvouletém sběru materiálů, pátrání v archivech, muzeích i terénním výzkumu mezi pamětníky, představuje Okrašlovací spolek Lednice studii o historii a vývoji lidového oděvu v Lednici. Její autorkou je etnografka PhDr. Alena Káňová, se kterou se místní folklórní nadšenci mohli setkat již na námi zorganizované přednášce o lidovém oděvu v dubnu 2019.  Během diskuse po této zajímavé přednášce zazněla z úst jedné místní paní věta, která se vlastně stala spouštěčem celé naší snahy, jejíž výsledek vám nyní přinášíme.                                                                                   

Ta věta zněla „V Lednici nikdy žádné kroje nebyly“. O tom, že nebyla pravdivá se můžete sami přesvědčit na stránce www.lednickykroj.cz

Místo původně plánované tištěné podoby jsme se nakonec rozhodli pro vytvoření webu. Stránky budou postupně rozšiřovány o další zajímavé informace i fotografie nejen z historie, ale i současnosti lidové kultury v Lednici.