Nástroje pro usnadnění přístupu

  • Okrašlovací spolek Lednice
Přednáška o vývoji lidového oděvu v Lednici

Přednáška o vývoji lidového oděvu v Lednici

3. duben 2019

Ve středu 3. dubna jsme ve spolupráci s Multifunkčním centrem zámek Lednice uspořádali přednášku etnografky a historičky PhDr. Aleny Káňové na téma historie vývoje lidového oděvu v Lednici. Zcela zaplněný přednáškový sál ukázal, že o informace z historie naší obce mají její obyvatelé velký zájem. Dr. Káňová nejdříve seznámila s historií osídlování Lednice Charváty od poloviny 16. století, národnostní skladbou obyvatel během dalších století i vzůstajícím vlivem německy hovořící menšiny (od 19. století již většiny). Vysvětlila rovněž, proč je Lednice, společně s obcemi Stará Břeclav, Ladná, Poštorná, Charvátská Nová Ves a Hlohovec řazena do tzv. Charvátského Podluží. Následovala část o vývoji podoby kroje na lednickém panství, doplněná ukázkami maleb a dobových fotografií.V další části přednášky se dr. Káňová věnovala představení některých z jejich realizovaných projektů na obnovu krojů v okolních obcích (Hlohovec, Charvátská Nová Ves, Podivín). Na jejich příkladu vysvětlila, jak by mohla a z historického kontextu i měla vypadat případná realizace obnovy dětského nebo i dospělého kroje v Lednici. Nabídla i svou spolupráci na tomto projektu.Závěrečná část přednášky byla věnována odpovědím na řadu dotazů i příslibu, že ještě letos Okrašlovací spolek Lednice připraví její pokračování, tentokrát na téma lidových tanců.