Nástroje pro usnadnění přístupu

  • Okrašlovací spolek Lednice
Místo pro celou rodinu na Sídl. Osvobození

Místo pro celou rodinu na Sídl. Osvobození

11. říjen 2010

V sobotu 9. října 2010 jsme lednickým občanům předali do užívání "Místo pro celou rodinu" - okrášlené prostory a nově vybudovanou odpočinkovou zónu na Sídlišti Osvobození. Společně s obyvateli této lokality jsme formou komunitního plánování na několika schůzkách během letošního roku vybrali vhodné prostory, naplánovali jejich úpravy a díky prostředkům spolku, finanční podpoře sponzorů i pomocí občanů dílo za téměř 150.000,- Kč zrealizovali. Za tuto částku se podařilo ošetřit zanedbanou zeleň mezi činžovními domy jediného lednického sídliště, vysadit nové květinové záhony, opravit chodníky, vybudovat posezení pod pergolou, umístit lavičky i několik herních prvků pro malé děti /houpačky, věž se skluzavkou, pružinové houpadlo/.Ke slavnostnímu otevření připravil spolek občerstvení a program pro děti i jejich rodiče. Pohádku O princi Bajajovi zahráli a výuku žonglérských dovedností zajistili Komedianti na káře. O hudební doprovod se postarala lednická kapela Eisgrupp. Nechyběl ani skákací hrad.Jsme rádi, že se nám po vybudování a otevření dětského hřiště na ulici Cihlářská povedlo okrášlit další místo v naší obci, které bude sloužit všem jejím obyvatelům.Mobiliář obou námi vybudovaných hřišť jsme darovali obci Lednice.